Doa Setelah Sholat Dhuha

Doa Setelah Sholat Dhuha-  Sholat dhuha merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat dhuha biasanya dilakukan sebanyak 2 rakaaat, namun ada juga yang melakukannya hingga 12 rakaat.

Dalam kamus bahasa arab kata ‘Dhuha’ ini memiliki beberapa arti, ada yang mengartikan ‘cahaya matahari yang menjadi basis bagi bumi’, ada yang mengartikan ‘apa saja yang terjadi ketika ada matahari’.

Sholat dhuha merupakan sholat yang dilakukan di pagi hari sesu  dah melaksanakan sholat shubuh, jadi waktunya adalah setelah terlihat matahari terbit dari timur sampai memasuki waktu dzuhur.

Awal waktu dhuha yaitu setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak yaitu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit.

Akhir waktu dhuha yaitu berdekatan dengan waktu dauhur saat matahari akan tergelincir kebarat.

Kira-kira jam yang diperbolehkan melaksanakan sholat dhuha adalah dari jam 06.00 pagi, beberapa ulama menetapkan jam 08.00, terserah  melakukannya jam 6 pagi atau jam 8 pagi. Batas waktu dhuha paling lama sekitar jam 11.00 atau mendekati waktu sholat dzuhur.

 

Niat Sholat Dhuha

Sebelum melaksanakan suatu ibadah kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu supaya ibadahnya lebih khusyu. Berikut ini adalah niat dari sholat dhuha beserta dengan latin dan juga artinya.

niat sholat dhuha

Bacaan Niat Latin :

” Ushollii Sunnatadh Dhuha Rok’ataini Mustaqbilal Qiblati Adaa’an Lillaahi Ta’ala

Artinya :

” Aku niat sholat sunnah duha dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta’ala”.

 

Tata Cara Sholat Dhuha

doa setelah sholat dhuha

Tata cara sholat dhuha atau rukun dalam sholat dhuha sama dengan sholat faardhu atau sholat sunnah 2 rakaat lainnya. Berikut ini tata cara dalam meaksanakan sholat dhuha yang terdiri dari 2 rakaat.

Rakaat Pertama

 1. Membaca biat sholat dhuha
 2. Takbiratul ihram, disertai dengan doa iftitah
 3. membaca surah Al Fatihah
 4. Membaca surah dari Al Qur’an, Disunnahkan membaca surah Asy-Syam
 5. Melakukan Ruku’ dengan tumakminah
 6. setelah itu melakukan I’tidal
 7. Melakukan sujud yang pertama
 8. Duduk diantara dua sujud
 9. Melakukan sujud yang kedua
 10. Berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat kedua

Rakaat Kedua

 1. Membaca surah Al Fatihah
 2. Membaca surah dari Al Qur’an, disunnahkan Ad Dhuha
 3. Setelah itu melakukan Ruku’
 4. Dilanjutkan dengan melakukan I’tidal
 5. Melakukan sujud pertama
 6. Duduk di antara dua sujud
 7. Melakukan sujud kedua
 8. Duduk Tahiyat Akhir
 9. Mengucapkan Salam

Tata cara sholat dhuha sama dengan tata cara sholat wajib 2 rakaat begitu juga dengan bacaan lainnya. Yang berbeda hanya pada niatnya saja.

 

Doa Setelah Sholat Dhuha

 

Setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah dhuha alangkah baiknya kita berdzikir dan juga berdoa kepada Allah karena dengan itu kita akan diberikan oleh Allah rezeki yang banyak.

doa setelah sholat dhuha

Latin :

“Allahumma innad-duhaa’a duhaa’uka wal bahaa’a bahaa’auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-‘ismata”.

“Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assasiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita ‘ ibaadakash shalihiin”.

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu.

“Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah , apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh maka dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu , kekuasaan-Mu, datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh.

 

Keutamaan atau Manfaat Sholat Dhuha

doa setelah sholat dhuha

1. Ghanimah atau Keuntungan Besar

Pada saat pasukan muslimin berperang melawan musuh Allah, pasukan muslimin mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak. Sehingga banyak sekali orang-orang yang membicarakan banyaknya harta rampasan perang atau ghanimah yang mereka dapatkan.

Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada yang lebih utama dan lebih baik dari mudahnya memperoleh kemenangan dan harta rampasan tersebut, apakah itu? Sholat Dhuha, berikut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

“Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali, karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda : “Maukah kalian aku tunjukan kepada tujuan yang paling dekat dari mereka (musuh yang diperangi), paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka pun menjawab : ” Ya! Rasul berkata lagi :

“Barangsiapa yang berwudhu, kemudian masuk kedalam masjid untuk melakukan shalat dhuha, dialah yang paling dekat tujuannya (tempat perangnya), lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya”.

2. Mendapatkan Pahala Seperti Haji dan Umrah

Orang yang melaksanakan sholat dhuha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan juga umrah sempurna dari Anas ra berkata, Rasulullah bersabda :

Barangsiapa yang mengerjakan sholat fajar (shubuh) berjamaah, kemudian ia duduk sambil mengingat Allah hingga terbit matahari, setelah itu ia melaksanakan sholat dua rakaat (Dhuha), ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. 

3. Menggugurkan Dosa

Sholat dhuha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat dhuha meskipun dosa orang tersebut sebanyak buih yang berada di lautan. Berikut hadist, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa yang menjaga sholat dhuha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan” (HR. Tirmidzi)

4. Pahalanya Sama Seperti Bersedekah

Mengerjakan sholat dhuha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang islam yang mengerjakan sholat dhuha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian yang ada didalam tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Disetiap sendi seseorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbihnya adalah sedekah, setiap tahmidnya adalah sedekah, setiap tahlilnya adalah sedekah dan setiap takbirnya adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah , mencegah dari kemungkaran adalah sedekah dan dua rakaat sholat dhuha setara dengan pahala semua itu.

5 Tercukupi Kebutuhan Hidupnya

Sholat dhuha yang dilakukan oleh seseorang diawal hari menjanjikan tercukupinya kebutuhan orang tersebut sampai dengan berakhirnya hari itu. Sholat dhuha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah. Hal tersebut ditunjukkan oleh ketentuan waktu pelaksanaan dan tersirat didalam doa yang dibaca setelah pelaksanaan sholat tersebut.

Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap kaum muslimin yang rajin melaksanakan sholat dhuha untuk mencukupi apa yang menjadi suatu kebutuhan dalam hidupnya, setidaknya di sore hari. Dengan janji-Nya tersebut, Allah sebenarnya ingin memberikan diri-Nya di waktu dhuha dengan memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dia untuk hari itu. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadist qudsi Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi :

“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman : “Wahai anak Adam, cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari, maka Aku akan mencukupi disore harimu”

 

Penutup

Demikianlah penjelasan tentang sholat dhuha besera dengan segala hal yang berkaitan dengan sholat dhuha seperti Keutamaan sholat dhuha, doa setelah sholat dhuha, tata cara sholat dhuha, niat sholat dhuha dan yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih 🙂

 

Tinggalkan komentar